Köpvillkor

1.Pris
I priserna ingår moms med 25 %. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som FXR Shoppen inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Avgift för frakt tillkommer enligt informationen under rubriken Frakt & Returer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.
2.Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när FXR Shoppen bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Vi ingår endast avtal med myndig person (18 år). FXR Shoppen har ägande- och återtaganderätt till samtliga varor tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.
3.Frakt
Din beställning kommer att skickas med Posten. Du får information angående din beställning via sms och e-post. Vi debiterar enhetsfrakt på 109:- per leverans. Fraktfritt vid order över 1500:-
Normal leveranstid är inom 3-5 (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning beroende om vi har varan i lager. I de fall en vara måste beställas direkt från FXR i Kanada ligger leveranstiden mellan 2 -3 veckor.
4.Leveransförsening
Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post alt. telefon. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening.
5.Risker vid transport
Vi står för transportrisken från vårt lager till dig (dvs skadad eller bortkommen vara). Du står för risken vid eventuell retur till oss.
6.Delad order
Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.
7.Betalning
Via vår partner Klarna kan du enkelt välja det betalsätt som passar dig bäst. Välj mellan faktura, delbetalning, kortbetalning (VISA och Mastercard) bankbetalning och Swish. FXR Shoppen lagrar ingen information som rör betaluppgifterna. Vi följer distansköplagen och vid genomförande av kortbetalning reserveras köpesumman på ditt konto. Inga extra avgifter tillkommer vid betalning med kort. Vid fakturabetalning bifogas fakturan försändelsen alt. skickas separat per e-post och betalas inom 14 dagar.  Då köpet sker på kredit tas en kreditupplysning första gången du väljer fakturabetalning.
8.Garanti
Garanti lämnas i enlighet med konsumentköplagen.
9.Ångerrätt och öppet Köp i 60 dagar
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. FXR Shoppen erbjuder öppet köp i 60 dagar. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. FXR Shoppen tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. När vi har mottagit returen och konstaterat att varan inte är skadad betalar vi, inom 30 dagar, tillbaka hela orderns värde vid full retur och varans värde om du väljer att returnera endast en del av din order. Hör av dig till oss så hjälper vi självklart till med dina frågor.

Förtryckt retursedel för returer och byten kan beställas på www.fxrshoppen.se/returfrakt
Om du ombesörjer returen själv så måste paketet skickas som företagspaket. 

RETURADRESS:
NTC
Storgatan 91
933 33 Arvidsjaur
10.Byte av vara
Kontakta alltid oss innan vid byte av vara ex byte av storlek. Vid byte av vara står kunden för returfrakten tillbaka till oss men betalar ingen ny fraktkostnad för den nya varan.
11.Reklamation
Enligt Konsumentköplagen har du som kund reklamationsrätt i 3 år efter det att du har tagit emot varan. FXR Shoppen tillämpar Konsumentköplagens reklamationsrätt. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt till info@fxrshoppen.se. Emballaget sparas för eventuell reklamation till posten för transportskada. Dolt fel: anmäls till info@fxrshoppen.se inom 3 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut.
12.Ej utlöst vara
Vid ej utlöst vara är vi tvungna att debitera dig 2x gällande fraktpris + 150 SEK i administrationskostnader.
13.Skadat gods
När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till speditören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.
14. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Norrlands Teknikcenter AB, org.nr. 556680-7136, med besöksadress Storgatan 91, 933 33 Arvidsjaur, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Telefon: 0960-17990
E-post: dataskydd@norrlandsteknikcenter.se

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som det aktuella syftet kräver. Vi har dessutom specificerat detta ytterligare i nästa avsnitt: ”Syfte med och rättslig grund för hanteringen av dina personuppgifter“.

Syfte med och rättslig grund för hantering av dina personuppgifter

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. 
Nedan har vi sammanfattat ett antal grundläggande syften till varför vi hanterar dina personuppgifter. För respektive syfte ger vi även konkreta exempel på vad vi använder dina personuppgifter till och vilka uppgifter som samlas in.

För att kunna hantera ditt köp av varor på fxrshoppen.se

Vad

 • Leverera det du beställt hem till dig alternativt till vår butik. Detta gäller även avisering av din beställning.
 • Säkerställa att du är den som du utger dig för att vara.
 • Hantera din betalning (inklusive bedömning av vilken betallösning vi kan erbjuda, till vilken vi hämtar information från kreditupplysningar) och erbjuda dig olika betallösningar, t ex faktura eller delbetalning och kontobetalning via Klarna.
 • Hämta din folkbokföringsadress med hjälp av extern part; Klarna.
 • Hantera reklamationsärenden om det skulle vara något problem med den vara eller tjänst du har köpt
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • IP-adress
 • Betalinformation (t ex kortnummer, kortinnehavare hanteras endast via Klarna och lagras inte hos fxrshoppen.se)
 • Kreditupplysningar
 • Orderinformation, t ex ditt ordernummer, vad du handlade eller om du vill att varan ska levereras till en annan adress än din folkbokföringsadress

Vilka uppgifter

Laglig grund: 

Köpeavtalet med dig

Lagringsperiod

Tills dess att köpet har genomförts inklusive leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden. Kortnummer sparas dock aldrig.

 

För att erbjuda dig ett konto på fxrshoppen.se och kunna administrera detta

Vad

 • Ge dig behörighet att logga in och därmed få en personlig sida i vår webbshop
 • Möjliggöra för dig att följa din orderhistorik
 • Möjliggöra för dig att kunna spara dina uppgifter för framtida köp
 • Möjliggöra för dig att prenumerera på nyhetsbrev
 • Namn
 • E-postadress
 • Lösenord
 • Ordernummer och -historik
 • Inställningar för ditt konto

Vilka uppgifter

Laglig grund: 
Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod: 
Till dess att du väljer att avsluta kontot eller om du inte använt det på 12 månader. 

För att kunna hantera dina ärenden i vår kundtjänst

Vad

 • Kommunicera med dig och besvara dina frågor via telefon, chatt, e-post eller sociala medier
 • Säkerställa din identitet
 • Utreda klagomål- och supportärenden, inklusive teknisk support
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Vår korrespondens med dig vilket kan innehålla t ex uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på varan

Vilka uppgifter

Laglig grund: 

Berättigat intresse (intresseavvägning)

Lagringsperiod: 

12 månader efter avslutat ärende

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev skickas till de kunder som har valt att prenumerera på nyhetsbrev i webshoppen.

Den rättsliga grunden för utskick är fullgörande av avtal. För kunder som har valt att prenumerera på nyhetsbrevet i fxrshoppens webshop skickas ett nyhetsbrev per mail med information och erbjudanden.  Den rättsliga grunden för den behandling som utskick utgör, är Norrlands Teknikcenters berättigat intresse. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev från fxrshoppen.se.

Anmärkning: Under rubriken ”Dina rättigheter“ hittar du information om din rätt att invända mot behandling i marknadsföringssyfte.

Inhämtande av uppgifter från annan än dig

Norrlands Teknikcenter AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund, men det finns tillfällen då vi kan komma att hämta uppgifter om dig från andra källor. Detta sker framförallt av två olika skäl:

 • Då det är nödvändigt att upprätthålla god registervård kommer vi att uppdatera adressinformation från centrala adresskällor
 • I samband med att vi erbjuder dig en kredit inhämtas kreditupplysningsinformation från kreditupplysningsföretag.

Överförande och överlämnande av dina personuppgifter till andra parter

Dina personuppgifter kan överföras eller utlämnas till nedan beskrivna kategorier av mottagare. Vi lämnar ut personuppgifterna då vi anser att det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Externa parter som vi överför personuppgifter till kommer inte att behandla personuppgifterna på ett sätt som är oförenligt med syftet till att vi samlade in uppgifterna.  Exempel på sådana parter:

 • Lagerhotell om varan levereras från lagerhotell direkt till kunden
 • Leverantörer av posttjänster, speditörer, leverantörer av transporttjänster, företag inom eliminering av dokument-/databärare
 • IT-tjänsteleverantörer inom ramen för underhåll och skötsel av programvara
 • Leverantörer vid leverans av vara från leverantören direkt till dig som kund och kundspecifika ärenden
 • Tjänsteleverantörer inom kreditprövning, inkasso och dialogmarknadsföring
 • Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket

I största möjliga mån ser vi till att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Alla våra egna system och servrar finns inom EU/EES, dock samarbetar vi med ett antal parter vars system finns utanför EU. Ibland, i samband med exempelvis service, ger vi en sådan part tillgång till våra system. Dina personuppgifter lämnas bara ut till ett land utanför EU/EES om vi kan säkerställa att det finns tillräckliga garantier för en korrekt och adekvat behandling, exempelvis genom att tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller genom att säkra att mottagaren är ansluten till Privacy Shield (gäller överföring av personuppgifter till USA). 

Dina rättigheter

Norrlands Teknikcenter AB garanterar att dina rättigheter med avseende på hantering av personuppgifter efterlevs. Du kan alltid invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyften. Om du t ex inte längre önskar få e-post av oss kan du avregistrera dig från våra e-postutskick längst ner i varje e-postmeddelande. Alternativt kan du alltid vända dig till dataskydd@norrlandsteknikcenter.se för att få hjälp. 

Rättigheter 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, allt för att du ska ha kontrollen över dina uppgifter. Vi har sammanfattat dina rättigheter nedan. Om du kontaktar oss för att utöva någon av dina rättigheter kan vi komma att behöva begära ytterligare information av dig för att säkerställa att du är du.

 • På din begäran lämnar vi, genom ett så kallat registerutdrag, information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätt till rättelse av dina uppgifter så att eventuellt felaktiga personuppgifter kan bli korrigerade, alternativt komplettera ofullständiga personuppgifter inom ramen för det angivna ändamålet.
 • Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta: exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en ”intresseavvägning” har du rätt att invända mot behandlingen. Det innebär att om du inte håller med oss om att en behandling är i ditt intresse kan du kontakta oss, så granskar vi ärendet och återkommer inom kort.
 • Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad “dataportabilitet“. Detta rör bara personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.
 • Du har rätt att, av skäl som beror på din personliga situation, när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Om du gör en invändning bearbetar vi i detta fall inte längre dina personuppgifter, med undantag för om vi kan belägga tvingande, skyddade grunder för bearbetningen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om bearbetningen har till syfte att göra gällande, utöva eller försvara juridiska anspråk. Detta gäller även en profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser.
 • Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för uppföljning av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Hur utövar jag de ovannämnda rättigheterna?

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via dataskydd@norrlandsteknikcenter.se eller skicka ett brev märkt ”Dataskydd” till vår adress:
Norrlands Teknikcenter AB
Storgatan 91
933 33 Arvidsjaur

Vi behandlar din begäran omedelbart i enlighet med rättsliga föreskrifter och utan kostnad och meddelar dig om vilka åtgärder vi har vidtagit.
15. Cookies
En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, t.ex. FXR Shoppen till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Har du övriga frågor gällande villkor & lagar så kan du besöka konsumentverkets hemsida: www.konsumentverket.se
© 2023 Norrlands Teknikcenter AB